İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Eğitim Bilgi Sistemi (EBS), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile Bologna Süreci uygulamalarını birleştiren ve ulusal/uluslararası düzeydeki ilgili paydaşlara yönelik içerikle tasarlanan bir bilgi portalıdır. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Eğitim Bilgi Sistemi’yle tüm akademik birimlerimizin eğitim - öğretim süreçlerinin ulaşılabilir, tanımlı, planlı, şeffaf ve öğrenci hareketliliğini destekler bir yapıya taşınması hedeflenmektedir. Bu bilgi paylaşımı öğrencilerin, koordinatörlerin ve diğer tüm akademik paydaşlarımızın üniversitemizle işbirliği alanında karar alma süreçlerini kolaylaştırmayı ve daha verimli kılmayı amaçlamaktadır.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Eğitim Bilgi Sistemi’nde, Bologna Süreci kıstasları ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi doğrultusunda yeniden yapılandırılan ön lisans, lisans ve lisansüstü akademik programlarımız ve üniversitenin öğrencilere sunduğu temel hizmetler/imkânlar/destekler hakkında ayrıntılı bilgi yer almaktadır. Bilgi sistemimiz üniversitemizin diğer bilişim sistemleri (öğrenci otomasyon sistemi AKSİS, akademik veri yönetim sistemi AVES vb) ile bütünleşmiş çalışan ve eğitim - öğretim süreçlerini geliştirmeye yönelik bir uygulama olarak geliştirilmiştir. 804 akademik programımızın bilgileri, amaç ve hedefleri, öğrenme kazanımları ve programlara ait 25.000’i aşkın dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi(AKTS) kredileri, öğrenci iş yükleri, değerlendirme süreçleri ve ilgili tüm bileşenleri EBS’den izlenebilir.

AB Bologna Süreci

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

2022 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.