Genel Kayıt ve Kabul Koşulları

Önlisans ve Lisans Programlarına Kabul Koşulları;;

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın Fakülte ve Yüksekokullarına İlgili yılın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (İÜCYÖS), İstanbul Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (İÜYÖS), SAT, ACT, ABITUR, Fransız Bakaloryası, Avusturya Maturası, Uluslararası Bakalorya (IB), GCEAL ve GAOKAO, Türkiye Bursları vb. yerleştirme sonuçlarıyla kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıtları, her yıl kayıt tarihleri öncesi hazırlanan ve yayımlanan Yeni Kayıt Kılavuzunda belirtilen esaslara göre yapılmaktadır. Üniversitemiz diploma programlarına başvuru ve kayıt işlemlerinin planlama ve koordinasyonu, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Türk Uyruklu Öğrenciler İçin;

Türkiye’de yükseköğretim programlarına (önlisans ve lisans) alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilmesi, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır. YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır. ÖSYM tarafından yapılan üç aşamalı bu sınavın ilk aşaması Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci aşaması Alan Yeterlilik Testleri (AYT), üçüncü aşaması ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak adlandırılır. TYT’de bir puan türünde en az 150 ve üzeri puan alamayan adaylar diğer oturumlara katılamazlar. Ön lisans ve açık öğretim programlarını tercih edebilmeniz için Temel Yeterlik Testi (TYT) puanınızın 150 ve üzerinde olması gerekiyor. AYT’den 180 puan ve üzeri puan alanlar, aldıkları puan türleri ile ilgili lisans programlarını tercih edebilirler. Bu sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişilebilir. Üniversitemize yerleştirilen öğrenciler, ÖSYM tarafından ilan edilen tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırır.

Öğretim dili İngilizce ya da %30 İngilizce (yabancı dil) olan programlara kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt sırasında İngilizce Yeterlik Belgesi sunmaları (ya da programın eğitim dilinde yabancı dil yeterlilik belgesi) (YDS veya TOEFL-IBT, PTE-Akademik, CPE, CAE gibi eşdeğeri sınavlar) veya Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. İngilizce (yabancı dil) Yeterlilik belgesi sunamayan, sunup da kabul görmeyen veya İngilizce (Yabancı Dil) Hazırlık Sınıfı Muafiyet sınavına girip başarısız olan öğrenciler İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Yabancı Diller Yüksekokulunda hazırlık eğitimi görürüler. İngilizce (yabancı dil) yeterliliği sağladıkları takdirde yerleştikleri Fakültede eğitimlerine devam ederler.

Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin;

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesindeki birimlerin önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına, yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulü için, Türkiye Burslusu olarak yerleşenler hariç, Üniversitemiz diploma programlarına İÜCYÖS, İÜYÖS, SAT, ACT, ABITUR, Fransız Bakaloryası, Avusturya Maturası, Uluslararası Bakalorya (IB), GCEAL ve GAOKAO sınavı sonucu ile yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edilmektedir.

Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrencilerden Üniversitemizi kazanan ve Türkçe bir programa yerleştirilen öğrencilerin o programda eğitimlerine başlayabilmeleri için, Üniversitelerin Türkçe Dil Öğretimi Merkezlerinin Türkçe Yeterlilik Belgesine sahip olmaları ya da İÜC Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Türkçe sınavında başarılı olmaları ya da Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Adayın Türkçe düzeyi C1-C2 ise Türkçe düzeyi yeterlidir; kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır. Adayın Türkçe düzeyi B1-B2 ise Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak geliştirilebilir. Türkçe kursu almak şartıyla kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır. Öğrenci en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini C1-C2 düzeyine yükselttiğini belgelemelidir. Belgeleyemeyen adayların programdan ilişiği kesilir. Adayın Türkçe düzeyi A1-A2 ise Türkçe düzeyi yetersizdir. Türkçe kursu almalıdır. Bu durumda olanlar en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini C1-C2 düzeyine yükselttiğini belgelemelidir

Öğretim dili İngilizce ya da %30 İngilizce (yabancı dil) olan programlara kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt sırasında İngilizce Yeterlik Belgesi sunmaları (ya da programın eğitim dilinde yabancı dil yeterlilik belgesi) (YDS veya TOEFL-IBT, PTE-Akademik, CPE, CAE gibi eşdeğeri sınavlar) veya Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. İngilizce (yabancı dil) yeterlilik belgesi sunamayan, sunup da kabul görmeyen veya İngilizce (Yabancı Dil) Hazırlık Sınıfı Muafiyet sınavına girip başarısız olan öğrenciler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Yabancı Diller Yüksekokulunda hazırlık eğitimi görürüler. İngilizce (yabancı dil) yeterliliği sağladıklarında yerleştikleri Fakültede eğitimlerine devam ederler. Türkçe ve İngilizce hazırlık eğitiminin normal öğrenim süresi toplam 1 yıldır. Azami öğrenim süresi toplam 2 yıldır.

Lisansüstü Programlara Giriş-Kabul Koşulları

Üniversitemiz Lisansüstü programlarına öğrenci kabulü İÜC Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğinde belirtildiği üzere Genel Kontenjan ve Yurtdışı Kontenjan şeklinde öğrenci kabul edilmektedir. Üniversitemiz Lisansüstü programlarına başvuracak olan adaylar, İlgili eğitim-öğretim yarıyılı için Enstitülerce Belirlenen Genel ve Yurtdışı Kontenjanları için Öğrenci İşleri Daire başkanlığı web sayfasında ilan edilen Lisansüstü Başvuru Kılavuzuna göre başvuru ve kayıtlarını yaptırırlar.

Genel kontenjanlardan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü için;

Adayların en az lisans derecesine sahip olması gerekir. Adayların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 60 veya karşılığı nottan az olmamak üzere veya eşdeğeri sınavlardan (GMAT, GRE gibi) her başvuru döneminde Senatoca belirlenen notu almış olmaları gerekir.

Türkçe eğitim verilen programlarda, adayların YDS’den en az 50 puandan az olmamak üzere her başvuru döneminde Senatoca belirlenen yabancı dil puanına veya YDS eşdeğeri (TOEFL-IBT, PTE-Akademik, CPE, CAE gibi) yabancı dil sınav puanına sahip olmaları gerekir.

Yabancı dilde eğitim verilen programlarda (İngilizce, Almanca, Fransızca), adayların YDS’den 75 puandan az olmamak üzere her başvuru döneminde Senatoca belirlenen yabancı dil puanına veya YDS eşdeğeri yabancı dil sınav puanına sahip olmaları gerekir (TOEFL-IBT, PTE-Akademik, CPE, CAE gibi).

Genel kontenjanlardan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü  için;

Adayların en az lisans derecesine sahip olması gerekir. İstenmesi halinde adayların ALES veya GMAT, GRE gibi eşdeğeri sınavlardan başvurduğu programın puanı türünde 55 veya karşılığı nottan az olmamak üzere Senatoca belirlenen notu almış olmaları gerekir.

Genel kontenjanlardan doktora programlarına öğrenci kabulü;

Adayların lisans, tezli yüksek lisans veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren bir programdan mezun olmaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç, en az beş yıl (on yarıyıl) süreli lisans eğitimi yapılan diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve en az altı yıl (on iki yarıyıl) süreli tıp fakültesi mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen fakültesi ve dört yıllık (sekiz yarıyıllık) eczacılık fakültesi mezunları da yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilir.

Adayların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 65 puandan az olmamak üzere her başvuru döneminde Senatoca belirlenen puana veya eşdeğeri sınav puanına (GMAT, GRE gibi) sahip olmaları gerekir

Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği, Eczacılık doktora programlarına başvuracak adaylar için Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin (YÖK) ilgili hükümleri uygulanır.

Lisans derecesiyle (yüksek lisans yapmadan) doktora programlarına başvuracak adayların not ortalamalarının 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla her başvuru döneminde Senatoca belirlenen puana veya eşdeğeri (GMAT, GRE gibi) sınav puanına sahip olmaları gerekir.

Adayların YDS’den 55 puandan az olmamak üzere Senatoca her başvuru dönemi için belirlenen yabancı dil puanına ve eşdeğeri (TOEFL-IBT, PTE-Akademik, CPE, CAE gibi) yabancı dil sınav puanına sahip olmaları gerekir.

2022 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.