Vizyon, Misyon ve Değerler

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Misyonu

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa; geçmişten gelen birikimi ile sağlık, mühendislik, doğa ve sosyal bilimler alanlarında tercih edilen, etik değerlere bağlı, kaliteli hizmetler sunan, sosyal ve akademik donanımlı bireyler yetiştiren, bilgi birikiminden istifade edilen, “en iyi olmak için” sloganıyla hareket eden köklü bir araştırma üniversitesidir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Vizyonu

Dünyada ve ülkemizde kabul edilen öncü bir araştırma üniversitesi olmak.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Temel Değerler

  • Akademik Özgürlük: Mensuplarının araştırma, hizmet ve eğitim faaliyetleriyle bilginin üretilmesi ve sunumunda özgür oldukları akademik bir ortam oluşturmak Üniversitemizin temel önceliğidir.
  • Etik Değerler: Üniversitemiz; faaliyet ve kararlarında sadece mevzuatı değil insan haklarını, onurunu ve etik değerleri gözetir.
  • Şeffaflık: Üniversite yönetimi, Üniversite bünyesinde gerçekleşen tüm işlemlerin denetlenebilir olmasını temin eder.
  • İş Birliği: Üniversitemiz, ulusal ve uluslararası iş birliği ağını genişletici politikalar uygular.
  • Toplumsal Duyarlılık: Toplumsal değerleri gözeterek sosyal sorunların çözümüne ve toplumun geleceğine katkı sağlar.
  • Kültürel Katkı: Üniversitemiz; tüm faaliyetlerinin yanı sıra öğrenci ve mensuplarıyla toplumun kültürel gelişimini destekleyecek projelerde yer alır.
  • Girişimcilik: Gerek öğretim elemanlarına gerekse öğrencilerine girişimcilik kültürü kazandırmak için ihtiyaç duyulan eğitimleri ve fırsatları sunar.
  • Sürdürülebilirlik: Üniversitemiz; tüm faaliyetlerinin çevresel açıdan sürdürülebilir nitelikte olmasını gözetir.

2022 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.